Komitet Narodowy ds. IUFRO

Prezydent IUFRO, w nagrodę za doskonale zorganizowaną i przeprowadzoną konferencję nt. systemów wspomagania decyzji w leśnictwie (Łagów 13-15 kwietnia 2015 r.) przyznał dyplomy uznania Radomirowi Bałazemu, Miłoszowi Mielcarkowi i Anecie Rydel z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym.

Uprzejmie informujemy, że w wyniku wyborów przeprowadzonych w dn. 8 maja br. przewodniczącym (w kadencji 2015-2018) Komitetu Narodowego ds. IUFRO, działającego w ramach Komitetu Nauk Leśnych PAN, został pan prof. Maciej Skorupski z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W ramach Komitetu Nauk Leśnych PAN działa Komitet Narodowy ds. współpracy z IUFRO (International Union of Forest Research Organizations), w którego skład wchodzą osoby delegowane przez instytucje naukowe należące do IUFRO oraz osoby pełniące funkcje w różnych organach tej organizacji.Celem działalności Komitetu Narodowego IUFRO jest inspiracja i koordynacja działań związanych z przynależnością do tej organizacji oraz stymulowanie aktywności w zakresie różnych form spotkań międzynarodowych (sympozja, konferencje itp.). Przewodniczącym KN IUFRO jest prof. dr hab. Władysław Chałupka (ID PAN w Kórniku). W dniach 5-11.10.2014 r. odbył się XXIV Kongres IUFRO (Salt Lake City, Utah, USA), na którym wybrany został nowy prezydent tej organizacji, który z kolei ogłosił wybory do Rady Międzynarodowej IUFRO. W wyniku wyborów przeprowadzonych przez członków Komitetu, delegatem Polski do IC IUFRO na kadencję 2015-2019 został prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz z SGGW w Warszawie, a jego zastępcą – prof. dr hab. Stanisław Małek z UR w Krakowie. Więcej informacji na temat działalności KN IUFRO znajduje się w sprawozdaniu za 2014 r. (pobierz).