Kalendarium KNL PAN

III plenarne posiedzenie KNL PAN odbędzie się 6 listopada 2015 r. w PKiN w Warszawie w sali nr 2513 o godz. 11.00. Porządek obrad przedstawia się następująco:

11.00 - 12.30  Sesja referatowa:

  • Jacek Oleksyn: "Wpływ czynników klimatycznych i genetycznych na zmienność sosny zwyczajnej w Europie"
  • Joanna Mucha, Marcin Zadworny: "System korzeniowy sosny zwyczajnej w zmieniającym się środowisku"
  • Tomasz Leski: "Potencjał mykoryzowy polowych szkółek leśnych"
  • Dyskusja

12.30 - 12.45  Przerwa

12.45 - 14.00  Zebranie plenarne KNL

W dniu 3 września 2015 r., pod patronatem Komitetu Nauk Leśnych, odbędzie się seminarium szkoleniowe poświęcone pamięci Prof. zw. dr. Karola Mańki, w setną rocznicę Jego urodzin. Seminarium będzie miało miejsce w Domu Pracy Twórczej i Wypoczynku Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Obrzycku. Więcej szczegółów w zaproszeniu.

W dniach 15-16 sierpnia 2016 r. w Krakowie odbedzie się konferencja "Breaking dimensions and resolutions of forest remote sensing data" - The 3rd Workshop SIG on Forestry, EARSeL. Szczegóły na stronie: http://sigforestry2016.eu/

II plenarne posiedzenie KNL PAN odbędzie się 12 czerwca 2015 r. w PKiN w Warszawie w sali nr 2604 o godz. 11.00. Porządek obrad przedstawia się następująco:

11.00 - 12.00  Sesja referatowa:

  • Pan prof. Rafał Paluch: "Obecne systemy monitorowania Puszczy Białowieskiej"
  • Pan dr Krzysztof Stereńczak: "Projekt Life+, jako próba stworzenia spójnego systemu gromadzenia i przetwarzania danych o Puszczy Białowieskiej"
  • Dyskusja

12.00 - 12.15  Przerwa

12.15 - 14.00  Zebranie plenarne KNL

 

Katedra Botaniki Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z Niemieckim Krajowym Centrum Kompetencji Leśnej w Eberswalde (Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde - LFE), pod patronatem KNL PAN organizuje w dniach 11-13 września 2015 r. konferencję naukową pt. "Obce gatunki drzew i krzewów w lasach środkowej Europy". Miejsce konferencji: Kolegium Rungego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (sesja referatowa) oraz na terenie nadleśnictw: Zielonka, Łopuchówko, Czerniejewo i Babki (sesja terenowa).
Celem konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań, dotyczących introdukcji drzew i krzewów obcego pochodzenia do środowiska leśnego ze szczególnym uwzględnieniem takich aspektów, jak: motywy i historia introdukcji, dawne i obecne metody prac badawczych, dotychczasowe osiągnięcia, znaczenie gospodarcze (hodowlane i ekonomiczne) gatunków obcych, biocenotyczna i fitomelioracyjna rola drzew i krzewów obcego pochodzenia czy wpływ gatunków obcych na synatropizację środowiska leśnego. Wszelkie informacje dostępne są na stronie: http://wles.up.poznan.pl/pl/konferencje/konferencja-obce-gatunki-drzew-i-krzew