Z dniem 8 grudnia 2015 roku Komitet Nauk Leśnych PAN zakończył swoją działalność w obecnej kadencji i formie organizacyjnej. W kolejnej kadencji zadania z zakresu leśnictwa będą realizowane w ramach nowego - połączonego Komitetu Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN (http://www.knlitd.pan.pl)

 

Komitet Nauk Leśnych jest stałym organem PAN, będącym samorządną reprezentacją nauk leśnych, służącą integracji uczonych.
KNL powołano w 1956 roku w ramach Wydziału V Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, a od 2011 roku Komitet jest częścią Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych.
W skład Komitetu Nauk Leśnych wchodzą członkowie PAN oraz wybierani co 5 lat wybitni pracownicy nauki reprezentujący szkoły wyższe, placówki PAN oraz instytuty naukowo-badawcze.