Członkowie Komitetu Nauk Leśnych PAN w kadencji 2011 - 2014 (alfabetycznie):

 1. prof. dr hab. Władysław BARZDAJN - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 2. prof. dr hab. Eugeniusz BERNADZKI – czł. rzeczywisty PAN, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 3. prof. dr hab. Tomasz BORECKI – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 4. prof. dr hab. Bogdan BRZEZIECKI – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 5. prof. dr hab. Władysław CHAŁUPKA – Instytut Dendrologii PAN, Kórnik
 6. prof. dr hab. Władysław DANIELEWICZ- Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 7. dr inż. Janusz DAWIDZIUK - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Sękocin Stary
 8. prof. dr hab. Roman GORNOWICZ- Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 9. prof. dr hab. Andrzej GRZYWACZ – czł. rzeczywisty PAN, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 10. prof. dr hab. Andrzej JAWORSKI – Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Kraków
 11. prof. dr hab. Tytus KARLIKOWSKI - Członek Honorowy
 12. prof. dr hab. Andrzej KLOCEK - Instytut Badawczy Leśnictwa , Sękocin Stary
 13. prof. dr hab. Stefan KOWALSKI – Uniwersytet Rolniczy, Kraków
 14. prof. dr hab. Piotr ŁAKOMY– Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 15. dr hab. Stanisław MAŁEK, prof. nadzw. UR - Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Kraków
 16. prof. dr hab. Małgorzata MAŃKA - czł. korespondent PAN, Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 17. prof. dr hab. Sławomir MAZUR– Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 18. prof. dr hab. Stanisław MIŚCICKI – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 19. prof. dr hab. Jerzy MODRZYŃSKI – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 20. prof. dr hab. Stanisław NIEMTUR - Instytut Badawczy Leśnictwa , Sękocin Stary
 21. prof. dr hab. Jacek OLEKSYN - czł. korespondent PAN, Instytut Dendrologii PAN, Kórnik
 22. prof. dr hab. Heronim OLENDEREK – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 23. prof. dr hab. Stanisław ORZEŁ - Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Kraków
 24. prof. dr hab. Piotr PASCHALIS - JAKUBOWICZ - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 25. prof. dr hab. Maria RUDAWSKA - Instytut Dendrologii PAN, Kórnik
  prof. dr hab. Janusz SABOR - Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Kraków
 26. prof. dr hab. Zbigniew SIEROTA – Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 27. dr hab. Maciej SKORUPSKI, prof. nadzw. UP – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 28. dr hab. Iwona SKRZECZ, prof. nadzw. IBL - Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 29. prof. dr hab. Janusz SOWA - Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja, Kraków
 30. prof. dr hab. Jerzy STARZYK – Uniwersytet Rolniczy, Kraków
 31. prof. dr hab. Andrzej SZUJECKI – czł. rzeczywisty PAN, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 32. prof. dr hab. Jerzy SZWAGRZYK - Uniwersytet Rolniczy, Kraków
 33. prof. dr hab. Wojciech WESOŁY – Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań
 34. prof. dr hab. Stanisław ZAJĄC - Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary
 35. prof. dr hab. Michał ZASADA – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
 36. prof. dr hab. Tomasz ZAWIŁA-NIEDŹWIECKI - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
 37. prof. dr hab. Henryk ŻYBURA – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa