SKŁAD PREZYDIUM

Przewodniczący:

prof. dr hab. Tomasz ZAWIŁA-NIEDŹWIECKI - Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Zastępcy Przewodniczącego:

prof. dr hab. Maria RUDAWSKA - Instytut Dendrologii PAN, Kórnik

prof. dr hab. Piotr ŁAKOMY - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

prof. dr hab. Stanisław ORZEŁ - Uniwersytet Rolniczy, Kraków

prof. dr hab. Michał ZASADA - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

Sekretarz:

dr hab. Iwona SKRZECZ, prof. nadzw. IBL - Instytut Badawczy Leśnictwa, Sękocin Stary

Członkowie Prezydium:

prof. dr hab. Władysław BARZDAJN - Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań

prof. dr hab. Andrzej JAWORSKI - Uniwersytet Rolniczy, Kraków

prof. dr hab. Stanisław MIŚCICKI - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

prof. dr hab. Jerzy STARZYK - Uniwersytet Rolniczy, Kraków

prof. dr hab. Henryk ŻYBURA - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa