W dniu 12 czerwca 2015 r. Komitet Nauk Leśnych ustanowił Nagrodę KNL, która przyznawana jest corocznie za najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk leśnych. Regulamin zawierający szczegóły przyznawania nagrody znajduje się w załączniku.